Abartma nın diğer adı nedir ?

Professional

Global Mod
Global Mod
Abartma nn Diger Ad: Hiperbol

Hiperbol, ustun veya kusursuz nitelikler uzerinde durma veya ozellikleri on plana ckarma anlamna gelen bir edebi terimdir. Hiperbol, cogu zaman dramatik etkiyi arttrmak icin kullanlr. Bu, gercekustu bir durum ya da eylem olusturmak icin kullanlr. Hiperbol, baz durumlarda abartma ile karstrlmaktadr. Ancak, hiperbol, abartma kadar asr degildir. Hiperbol, gercekte meydana gelen bir buyume ya da azalma degil, sozde buyume ya da azalmay temsil eder.

Hiperbolun Kokeni

Hiperbol, eski Yunan kokenli bir sozcuk olan "hyperbole"den turetilmistir. Sozcuk, Yunanca seyin uzerinde durma anlamna gelir. O zamandan beri, hiperbol skca kullanlmstr. Cogu edebi eserler hiperbol kullanmn icerir - ozellikle siir, drama ve hikayeler.

Hiperbolun Islevi

Hiperbol, bir uyarc unsuru olarak kullanlr. Bu, bir seyin daha belirgin veya dramatik olmasn saglamak icin kullanlr. Bazen, bir olayn ozelliklerini on plana ckarmak icin kullanlr. Ornegin, bir seyin yuz kat daha fazla oldugu soylenirse, bu, o seyin cok daha fazla oldugunu vurgulamak icin kullanlr. Hiperbol, cogu zaman, daha fazla dikkat cekmek icin kullanlr.

Hiperbol, cogu zaman, anlamnn farknda olmakszn kullanlr. Bu, insanlarn asrlk gosterip dramatik bir etki olusturmak istedigi durumlarda olur. Hiperbol, anlaslmas zor mesajlarn daha kolay anlaslmasn saglamak icin de kullanlr.

Hiperbolun Kullanm

Hiperbol, sozlu konusmalarda ve yazl metinlerde kullanlr. Hiperbol, dilsel bir arac olarak kullanldgnda, konusmacya karslk verenin daha fazla bilgi edinmesini saglamak icin kullanlr. Ornegin, bir konusmac, "senin hakknda konusmak gibi, senin hakknda her seyi biliyorum gibi hissediyorum" diyebilir. Bu, konusmacnn karssndakine hakknda cok fazla sey bildigini vurgulamak icin kullanlan bir hiperboldur.

Hiperbol, yazl metinlerde de kullanlr.