Amerikyum 241 nedir ?

Professional

Global Mod
Global Mod
Amerikyum 241 (241Am) Tanm

Amerikyum 241 (241Am), radyoaktif bir kimyasal element olan amerikyumun (Am) en yaygn izotopudur. 241Am, kukurtdioksit (UO2) icerisinde bulunan uranyumun (U) izotopu olan 235U'nun notron bombardman sonucu olusur. 241Am, ortalama omuru olan 432,2 yldr. 241Am, ozellikle nukleer enerji uretimi icin kullanlan uranyum reaktorlerindeki notrondan zenginlestirilmis uraniumun (enriched uranium, U-235) skstrlms bir omur yasamyla uretilir.

241Am'in Kimyasal Ozellikleri

241Am, silisyum (Si) ile ayn periyodik sutunun ve ayn grubuna sahiptir. Bu element, silisyumun izotopu olan 28Si'ye benzer bir kimyasal davrans sergiler. 241Am, atom numaras 95 olan uranyumun bir izotopudur ve diger amerikyum izotoplarna benzer bir kimyasal davrans gosterir. Element, sodyum (Na), magnezyum (Mg), aluminyum (Al), kalsiyum (Ca) ve demir (Fe) gibi baz metallerle oksitlenerek olusan kompleksleri olusturur.

241Am'n Fiziksel Ozellikleri

241Am, siyah renkli kristal bir katmann icinde bulunur ve bu katman, altgen seklinde bir kuresel sekle sahiptir. Element, yogunlugu yaklask olarak 11 gram/cm3 ve erim noktas 1267C'dir. Element, kutlesinin %51'ini olusturan uranyumun izotoplarndan biri olan 238U'ya kars kolayca cozunur ve cozunme ss yaklask olarak 65C'dir.

241Am'in Kullanm Alanlar

241Am, termonukleer reaktorlerde calsma srasnda uretilen enerjinin miktarn olcmeye yarayan bir termometre olarak kullanlr. Bu element, ayrca medikal ve bilimsel amaclar icin kullanlan radioaktif izotoplardan biri olarak da kabul edilir. Ayrca, radyoaktif izotoplarn kullanmyla kanser tedavileri, bilimsel arastrmalar ve nukleer enerji uretiminde de kullanlr.