Bezzaz ne demek TDK

Professional

Global Mod
Global Mod
Bezzaz; Bir Türk Sözcüğü Olarak Ne Anlama Geliyor?

Bezzaz, Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde “Çok çekici, çok güzel” anlamına gelen bir Türk sözcüğüdür. Sözcük, ülkemizde kullanılan kültürel ve dilsel bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bezzaz sözcüğü, genellikle kişisel özellikleri belirtmek için kullanılır.

Bezzaz Sözcüğünün Kökeni ve Tarihçesi

Bezzaz sözcüğünün kökeni, Türk edebiyatının çok eski tarihlere uzanmaktadır. Bu sözcük, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde iki ayrı şekilde kullanılmıştır. İlki, başka bir sözcükle birlikte kullanılarak çok anlamlı cümleler oluşturmaktadır. İkincisi ise, bezzaz sözcüğünün kendisi ile çok daha özel anlamlı cümleler oluşturmaktadır.

Bezzaz sözcüğünün, Türk edebiyatının çeşitli dönemlerinde kullanılmış olduğu görülmektedir. Özellikle 16. yüzyılda, bu sözcük Anadolu’nun çeşitli yerlerinde kullanılmıştır. Bu kullanımın, çok daha eski zamanlarda da mevcut olduğu varsayılmaktadır.

Bezzaz Sözcüğünün Anlamı

Bezzaz sözcüğü, çok çekici ve güzel anlamına gelmektedir. Sözcük, genellikle kişisel özellikleri övmek için kullanılır. Bezzaz sözcüğünün kullanıldığı durumlarda, kişinin güzelliği ve çekiciliği vurgulanmak istenmektedir.

Bezzaz sözcüğünün, çok anlamlı cümleler içerisinde kullanılması da mümkündür. Bu kullanımlarda, sözcük çekicilik, güzellik gibi kavramların yanı sıra, kibarlık, naziklik, özel konularda akıl ve zekâ gibi kavramları da ifade edebilmektedir.

Sonuç

Bezzaz sözcüğü, Türk edebiyatının eski dönemlerine dek uzanan kültürel ve dilsel bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Sözcük, çok çekici ve güzel anlamına gelmekte ve genellikle kişisel özellikleri övmek için kullanılmaktadır.