Cari açık nedir örnek ?

Professional

Global Mod
Global Mod
Cari ack, bir ulkenin aylk veya yllk ithalat ve ihracat arasndaki fark olarak tanmlanr. Bir ulkenin ithalatndan daha fazla ihracat yapmas durumunda, cari ack olumlu olacaktr. Cari ack, ulkelerin ds ticaretinin olculmesinde onemli bir gostergedir.

Cari Acgn Onemi

Cari ack, ulkelerin ekonomik durumlarnn belirlenmesinde cok onemli bir gostergedir. Bir ulkenin cari acg, ulkenin para arznn, para talebinin ve ulkenin genel ekonomik durumunun gostergesi olabilir. Cari ack, ulkenin para arznn ds ticaret dengesi dahilinde dengelenmesini saglar.

Cari Ack Ornegi

Bir ulkenin cari acgn ornekle gosterebilmek icin, ulkenin aylk veya yllk ithalat ve ihracat verilerini kullanabiliriz. Ornegin, bir ulkenin aylk ithalatnn 1000 dolar oldugu ve ayn ulkenin aylk ihracatnn 900 dolar oldugu varsaylrsa, bu ulkenin cari acg 100 dolar olacaktr.

Cari Ackn Olumlu veya Olumsuz Etkileri

Cari acgn olumlu etkileri, ulkelerin ekonomik gelisimini hzlandrmas icin onemlidir. Cari ack, ulkeye daha fazla sermaye saglayan yabanc sermayelerin cekilmesini saglayarak, ulke ekonomisi icin gerekli olan ithalat ve ihracatn artmasna neden olabilir. Ancak, cari ack asr derecede artarsa, ulkenin para birimi de dusebilir. Bu da ulkeye daha fazla parasal sknt getirebilir.

Cari ack, ulkelerin ekonomik durumlarn ve ds ticaretlerini olcmek icin onemli bir gostergedir. Cari ack, ulkenin aylk veya yllk ithalat ve ihracat arasndaki fark gosterir. Cari ack asr derecede artarsa, ulke ekonomisine olumsuz etkileri olabilir.